CSESZNEK.HU
CSESZNEK.HU

CSESZNEK KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA

HIRDETMÉNYEK


Az elektronikus ügyintézés

és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelelően 2018. január 2-től új elektronikus ügyintézési felületet használhatnak az állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek.

A gazdálkodó szervezetek számára törvényi kötelezettség, hogy 
kizárólag elektronikusan intézhetik hivatalos ügyeiket.

Az állampolgárok továbbra intézhetik az ügyeiket 
papír alapon, személyesen, vagy
postai feladással, vagy választhatják az
elektronikus ügyintézést.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak 
Ügyfélkapun, vagy 
Cégkapun 
keresztül történhet, ezért az e-mailen érkezett kérelmeket a Hivatal vissza fogja utasítani.


 

 M  E  G  H  Í  V  Ó

 Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 12-én  hétfőn, 1700 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére

 Képviselő-testület ülés helye:  Csesznek,  Faluház

 Napirendi javaslat: 

     Előadó: polgármester

       Előadó: polgármester

  Előadó: polgármester

       Előadó: polgármester

Előadó: polgármester

  Előadó: polgármester

 Előadó: polgármester

            Csesznek, 2018. február 8.

                                                                                                  Trieblné Stanka Éva Renáta

                                                                                                        polgármester


KÖZLEMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2018. február hónapban

hivatásos gondnoki képzést

indít a mellékelt felhívás szerint.
A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességében részlegesen, vagy teljesen korlátozott személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.
A képzés tervezett ideje: 2018. február 26-2018. március 01.
A képzésről tájékozódhat a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint további információt

Badiczné Juhász Anna nyújt a 88/579-311-es telefonszámon

vagy a vemkh.szoc.gyamugy@veszprem.gov.hu e-mail címen.
Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás letöltése


Meghívó

Képviselőtestületi ülés 2018. jan. 10.


KÖZLEMÉNY 2017. 12. 21.

Csesznek 032/18 hrsz. áramellátás előzetes vizsgálat


 HIRDETMÉNY

Csesznek Községi Önkormányzat a Képviselő-testület által elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint elkészítette a településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti

Településképi Arculati Kézikönyvet.

A széleskörű társadalmi bevonással készültkézikönyv szemléletformáló célt szolgál, feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, továbbá javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat írásban a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalba (8430 Kossuth L. u. 69)
vagy a titkarsag@bakonyszentkiraly.hu email címre 2017. december 15-ig történő megküldéssel lehet tenni.

Településképi Arculati Kézikönyv 2017 pdf letöltés


 Vadászterület határának megállapítása jogerős


Vadászterület határának megállapítása 2 jogerős

 

 

 

 

 

CSESZNEK KÖZSÉG
HIVATALOS HONLAPJA