CSESZNEK.HU
CSESZNEK.HU

CSESZNEK KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA

Rendezési Terv 2020


Tájékoztatjuk az érintettekeket, hogy a településrendezési eszközök Képviselő-
testület által lezárt partneri és államigazgatási véleményezést tartalmazó, záró
véleményezésre küldött jóváhagyandó munkarészei megtekinthetők az alábbi linkeken:

Csesznek HESZ.pdf

Csesznek Szerkezeti-terv.pdf

Csesznek SZT-1 A3 szelvenyes.pdf

Csesznek SZT-2 A0.pdf

Telepulesszerkezeti tervlap A0.pdf

 


Kivonat Rendézesi Terv Csesznek 49_2020.08.18.

LAKOSSÁGI FORUM

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI FORUM ELHALASZTÁSÁRÓL

Felhívás Rendezési Terv tervezet véleményezésére

Véleményezési határidő: 2020. március 25.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a teljes véleményezési dokumnetációt közzétesszük. A véleményezési anyag az alábbi dokumnetumokat tartalmazza:

1. Jóváhagyandó munkarészek

A telkek beépíthetőségi lehetőségeit közvetlenül a 05, 06, 07 sorszámmal jelölt dokumnetumokban foglaltak fogják meghatározni.

05 Csesznek HÉSZ

06 Csesznek SZT belterület

07 Csesznek SZT külterület

A 03 és 04 sorszámmal jelölt dokumentumok a település területfelhasználási rendszerét tartalmazzák, közvetlen építési jogot nem származtat (alapja az előző dokumentumoknak).

03 Csesznek Szerkezeti-terv

04 TSZT tervlap

A 01 és 02 a sorszámmal jelölt dokumentumok településfejlesztési koncepció tervezetét tartalmazzák, mely kijelöli a település fejlesztési irányait és az önkormányzat számára határoz meg feladatokat.

01 TFK_I. kötet közös

02 TFK_II_kotet_Csesznek

2. Alátámasztó munkarészek:

A 08, 09 és 10 sorszámmal jelölt dokumentumok vizsgálatokat tartalmaznak, ami alátámasztja a jóváhagyandó munkarészeket.

08 Csesznek_MV

09 Alátámasztó munkarészek

10 Örökségvédelmi hatástanulmány

 

CSESZNEK KÖZSÉG
HIVATALOS HONLAPJA